Monogram z dwóch liter (pierwsza litera imienia i pierwsza litera nazwiska).

Metoda wykonania: odręczny lub cyfrowy szkic + cyfrowa wersja finalna

Programy: Adobe Illustrator lub Corel Draw, zarówno do przetworzenia liter z gotowych fontów jak i tworzeniu liter autorskich od zera

*dopuszczalny jest Photoshop jako ,,trzeci PDF do zaliczenia" - prezentacja projektu finalnego - jego wizualizacja

Kolor: monochrom, gama szarości lub projekt barwny

Format: A4 pion lub poziom

Format finalny do zaliczenia: minimum 2 pliki PDF (skan szkiców ręcznych lub szkice cyfrowe + prezentacja cyfrowej wersji finalnej)

*przesyłając pliki do zaliczenia dodać je jako 2 osobne załączniki lub jeden załącznik w formie spakowanego pliku .ZIP

     

Wersje monogramów

Do celów projetowych została wybrana wersja 4:

Pobierz: CDR, PSD_bialy, PNG_1, PNG_2, PNG_3, PNG_4, PNG_4_bialy

Sposób pracy:

Studenci biorą na warsztat pierwsze litery swojego imienia i nazwiska (wymagane są 2 litery) i bazując na nich projektują swoje własne mongramy.

Rozpoczynają pracę od stworzenia szkiców ręcznych lub cyfrowych, które należy udokumentować w formie pliku PDF, minimum jednego.

Następnie wybierają ze szkiców najlepiej prezentującą się i odpowiadającą ich upodobaniom literniczą formę graficzną i prezentują ją w osobnym pliku PDF z uwzględnieniem marginesów tzw. ,,przestrzeni bezpiecznej" czyli standardowej wolnej przestrzeni charakterystycznej choćby dla logotypów.

Podobnie jak w przypadku zadania pierwszego z Kroplą, w tym zadaniu stylistyka i kolorystyka projektu zależą wyłącznie od upodobań i posiadanej wiedzy teoretycznej studentów - projektantów.

Jednak zadanie wbrew swojej prostej formie w praktyce nie należy do najłatwiejszych. Jest wymagające koncepcyjnie. Studenci muszą w ciekawy, intrygujący sposób połączyć ze sobą 2 litery, które wybiorą z gotowego fontu / fontów lub stworzą je zupełnie od zera,

wedle własnej koncepcji. Dwie litery muszą stworzyć dialog na płaszczyźnie, zostać kreatywnie zespolone, połączone ze sobą lub za pomocą dodatkowych drobnych form graficznych, jednak te nie mogą przeważać nad literami. Litery z gotowych fontów należy zamienić na krzywe i przetworzyć, litery autorskie stworzone od zera już na wstępie będą zawierać element unikalności więc trzeba będzie zadbać przede wszystkim o jakość i ostrość (odpowiednią rozdzielczość).

Monogram -  to litera lub kilka liter powiązanych kompozycyjnie, stosowanych jako podpis lub znak własności. Literami monogramu są inicjały osoby lub nazwy firmy. Litery monogramu powinny być ozdobne, jednak w sposób umiarkowany, ponieważ naczelną cechą monogramu jest jego czytelność, a dopiero potem ozdobność.